BiH: Bez odlaganja početi pregovore o nabavci vakcinaza najugroženije kategorije stanovništva

Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta BiH podržala je i u dalju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom se zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da, bez odlaganja, započne direktne pregovore o nabavci vakcina protiv virusa korona za najugroženije kategorije stanovništva Bosne i Hercegovine.

Prema ovoj inicijativi, u pregovore bi trebalo ući sa kompanijama koje su dobile odobrenje Evropske komisije za proizvodnju i distribuciju vakcine protiv virusa korona, s obzirom na to da postoje određene najave da će BiH, zbog proceduralnih razloga, biti među posljednjim zemljama koje će dobiti vakcinu u okviru Instrumenta za globalni pristup vakcini.

Istovremeno, potrebno je u što kraćem roku aktivirati paket EU od 70 miliona evra za rani pristup vakcinama protiv virusa korona koji je odobren za zemlje zapadnog Balkana u okviru Instrumenta predpristupne pomoći /IPA dva/, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Na današnjoj sjednici Komisija je u dalju proceduru uputila i delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se zadužuje Savjet ministara da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda, u saradnji s nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u BiH.

Za narednu sjednicu odgođeno je razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za prošlu godinu, a od Sekretarijata Komisije zatraženo je da sačini dopunu Prijedloga izještaja, te na taj način omogući precizniji uvid razmatranih tačaka dnevnog reda na sjednicama ove komisije.

Zajednička komisija je za narednu sjednicu odgodila i razmatranje Prijedloga plana rada za ovu godinu.

Članovi Zajedničke komisije nisu usvojili Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za osam mjeseci prošle godine, čiji je podnosilac Ministarstvo bezbjednosti BiH.

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, Komisija je usvojila zaključak kojim od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva bezbjednosti traži da, u roku od 15 dana, dostave detaljnu informaciju o stanju migracija u BiH u protekloj godini, s posebnim akcentom na ilegalne migracije, uz prijedlog mjera i aktivnosti za rješavanje posljedica migrantske krize.

BHRT