Bare Pršlja: Maloljetnička delinkvencija

Piše: Bare Pršlja, naćelnik PU Jajce

Ponukan nemilim događajima VRŠNJAČKOG NASILJA koje se dogodilo prethodnih dana u Jajcu, i koje se i dalje događa putem društvenih mreža i osnivanjem različitih grupa, upućivanjem podrške žrtvi i istovremeno prijetnji nasilnici i svjedocima, vidim da smo svi postali žrtve, ali istovremeno i nasilnici.
Kao načelnik policije i najodgovornija osoba za održavanje sigurnosti, i zaštite živote i imovine svih naših građana, jutros sam odlučio da napišem i objavim ovaj tekst kao bi Vas upoznao na posljedice takvog ponašanja i upozorio da moramo svi biti odgovorni i voditi računa o osobno ponašanju, te ostati dostojanstveni u ovom vremenu.

Evo, svjedoci smo u slučajevima kada adolescenti svojim ponašanjem i djelovanjem štete sebi ili okruženju, to nazivamo poremećajem ponašanja, koje postaje ozbiljan problem ne samo za tu osobu i njenu najužu obitelj, nego i za društvo u cijelosti, te ono kao takvo podrazumijeva kršenje društveno-moralnih normi, koje u pokušajima društva da se sanira i zahtjeva brz odgovor i multidisciplinarni pristup, kroz uključivanje ustanova i stručnjaka osposobljenih za datu problematiku.

Vidjeli smo da je najčešći oblici ovakvog ponašanja: agresivnost-nasilno ponašanje, inat, laganje, prkosno suprotstavljanje – nepoštivanje autoriteta, bježanje s nastave i izostanci, neuspjeh u školi, bježanje od kuće, krađa, skitnja, prostitucija, zloupotreba psiho-aktivnih supstanci i dr. Ovakve vidove ponašanja u svojoj najužoj formi mi u policiji nazivamo delinkventnim ponašanjem ili maloljetničkom delinkvencijom.

Sam pojam delinkvencije usko je vezan za sukob sa zajednicom ili društvom, njegovim sustavom vrijednosti, normama i zakonima. Ono obuhvaća teže oblike asocijalnog, anti-socijalnog, socio-patološkog i sve do kriminalnog ponašanja. Pojavi delinkventnog ponašanja posebno pogoduju kritična razdoblja poput ratnih i post-ratnih prilika, zaoštrenih društveno-nacionalnih odnosa, covid pandemija, ekonomska kriza, siromaštvo, nezaposlenost, stambene i materijalne poteškoće, kriza morala, kriza sustava vrijednosti, kriza obitelji i sl.

Dakle, maloljetnička delinkvencija je proizvod neprilika, nezadovoljstva, krize, problema, i besperspektivnosti djece i mladih ljudi. Kada govorimo o zloupotrebi psiho-aktivnih supstanci kao obliku delinkventnog ponašanja, treba se naglasiti da su adolescenti najugroženija populacijska skupina za razvoj i usvajanje ovisničkog ponašanja, prvenstveno zbog relativnog neiskustva, potrebe za istraživanjem, fragmentiranog znanja, često netočno usvojenih informacija, iluzije neranjivosti, snažnog vršnjačkog pritiska, nedostatka komunikacijskih vještina i razgovora u obitelji, ili prešućivanja i prelako prelaženje preko problema i sl.

Zbog potrage za vlastitim identitetom, mladi sve više izmiču kontroli roditelja, traže sve veću slobodu u svojim postupcima, počinju pušiti, piti alkoholna pića i eksperimentirati s drogama ne znajući da su umjesto slobode tako odabrali ropstvo.

A da su mladi zaista u riziku govore i činjenice da:
– raste broj maloljetnih korisnika sredstava ovisnosti i broj ovisnika;
– starosna granica prvog kontakta sa sredstvima ovisnosti se spušta sve niže prema osnovno školskom uzrastu;
– socijalna struktura korisnika proširila se na sve slojeve društva;
– raste broj djece i mladih koji imaju zakonske posljedice zbog devijantnih ponašanja i činjenja raznih prekršaja i KD, koji su izravno ili neizravno povezani s drogom i alkoholom i vršnjačkim nasiljem.

Vršnjačko nasilje

Sljedeći veliki problem kojeg susrećemo među adolescentima je svakako i vršnjačko nasilje (bullying), koje smo doživjeli i ono predstavlja pojavu kada je u našem slučaju jedna učenica i njena obitelj, ili grupa učenika trajno ili učestalo izložen/a maltretiranju od strane jedne učenice, ali i više učenika, koji navijaju i namjerno žele da ju što više povrijede, ponize ili izlože drugim psihološkim i socijalnim neprijatnostima.

Ovakav vid nasilja karakteriziraju sljedeće osobine: ono je postojano, nasilnik je istrajan i sistematičan, potom, ono izaziva strah kod žrtve, bazirano je na neravnoteži ili zloupotrebi moći i vidjeli smo da se obično odvija u grupnom kontekstu.

Vršnjačko nasilje može biti ispoljeno u različitim oblicima, poput, verbalnog, fizičkog, socijalnog, psihičkog, seksualnog, rasističkog, i kao bumerang internetskog i sl. Ovdje se nikako ne smije zapostaviti činjenica da su sudionici vršnjačkog nasilja osim žrtve i nasilnik i svi promatrači.

Osnovni uzroci ovakvog okrutnog, nasilničkog i posve destruktivnog ponašanja su: neefikasno rješavanje sukoba, agresivno ponašanje, impulzivnost (smanjena kontrola), okrutnost i nedostatak osjećaja vlastite kompetencije od strane institucija i cijele zajednice.
Vještine rješavanja ovakvih socijalnih sukoba su pod direktnim utjecajem individualnih osobina pojedinaca, roditeljskog nošenja s vlastitim emocijama, stila odgoja, strukture obitelji, vršnjačkih, te grupnih i sve više negativnih društvenih normi ponašanja.

Dakle, da bismo utjecali na unapređenje našeg mentalnog zdravlja, a posebno mentalnog zdravlja mladih, trenutna situacija kod nas zahtjeva uključivanje svih institucija vlasti, općine, policije, centra za socijalno i mentalno zdravlje, da svi zajedno i kroz svoje instrumente (ministarstva, ustanove, sektore, službe i sl.) djelujemo na preventivnom radu, odnosno, razrješenju uzroka nastanka gore navedenih fenomena kod mladih ljudi, što bi dugoročno gledano doprinijelo i uspješnijem radu s posljedicama nastalih okolnostima na koje nismo imali utjecaj.

Programi primarne prevencije:

Moraju biti usmjereni na osposobljavanje mladih za preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, donošenje pravilnih odluka, osnaživanju samopouzdanja i samopoštovanja te za roditelje aktivnosti usmjeriti na razumijevanje roditeljskih uloga i unaprjeđenju same komunikacije u obitelji i zajednici općenito.

U redovitim školskim i dopunskim programima obrazovanja ili same edukacije, potrebno je pružiti jasne i jednoznačne informacije djeci i roditeljima o premašivanju nesporazuma i konfliktnih situacija.

Na svaki nagovještaj neprihvatljivog ponašanja treba brzo i djelotvorno reagirati kroz formirano Koordinacijsko tijelo i multidisciplinarni pristup i stručni odnos spram ovakvom pojavom.

Uzimajući sve gore navedeno može se zaključiti da adolescencija u sebi nosi velike izazove i poteškoće za mladu osobu, ali joj istovremeno pruža i niz mogućnosti za uspostavljanje temelja za razvoj ličnosti, kroz cjeloživotno učenje i izgrađivanje adekvatnih mehanizama za nošenje i suočavanje sa životnim problemima, u čemu joj je neophodno veliko razumijevanje i pravovremeno djelovanje od strane kako primarno obitelji, tako i zajednice u cjelini.

Sukladno analiziranoj problematici, kao i pojavnim oblicima i vidovima maloljetničke delinkvencije, možemo zaključiti da je krajnje vrijeme da se svi aktiviramo i zajedno borimo i konačno izborimo za bolju budućnost i veći kvalitet života u našem okruženju, i prosperitet naše djece, jer zadovoljstvo u životu formirane osobe, nije uvjetovano samo materijalnim postignućem, već osjećaj uspjeha kojeg pratimo kroz našu djecu, koji su zdravi i osposobljeni unapređivati sredinu u kojoj žive i doprinose općem dobru čovječanstva.

Ovim, putem želim Vam se zahvaliti na posvećenoj pažnji i koristim prigodu da javno pohvalim dosadašnji rad i adekvatnu reakciju Koordinacijskog tijela za borbu protiv svih vidova nasilja u Jajcu, koje će danas održati hitan sastanak i raspravljati o vršnjačkom nasilju i rješavanju tog ozbiljnog problema u našoj zajednici.

Posebno cijenim dosadašnji pristup svih dobronamjernih i mladih ljudi koji su se oglasili na društvenim mrežama i dali svoj doprinos na premašivanju novonastale situacije u Jajcu i smanjenju napetosti i odnosima ljudi, te slušali struku koja ima još ponešto reći sa svoga životnog i stručnog iskustva, koje će van nadam se pomoći u vašem daljnjem životu i odrastanju.

Zahvaljujem se na čitanju mojih dobronamjernih sugestija, kao jednog od najodgovornijih osoba za našu sigurnost i nadam se da vam nisam bio previše dosadan u prezentaciji mojih razmišljanja iz 25. godišnjeg radnog iskustva u policiji i svakodnevnoj borbi protiv svih vidova nasilja, maloljetničke delinkvencije.

Koja sam prikupio radeći zajedno s drugim stručnim osobama i multidisciplinarnoj suradnji s Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje, osnovnim i srednjim školama, i drugim stručnim službama i nevladinim udruženjima, kroz ciljano djelovanje, da smo bar malo doprinijeli većem razumijevanju mladih ljudi o samim izazovima i prijetnjama s kojima se svi susreću, a ja ću uzeti u obzir sve korisne informacije o vašem razmišljanju, koje će nam biti korisne u nastavku ovakvih razmišljanja.

Molim vas da pogledate prilog o vršnjačkom nasilju.

(Jajce Online)