Auto-put od Berana do granice sa Srbijom najvjerovatnije do jeseni

Usljed nepredviđenih okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče, kakva je u prvom redu pandemija virusa korona, radovi na auto-putu Bar – Boljare trebalo bi da budu gotovi na jesen ove godine, ocijenio je zamjenik šefa nadzora na auto-putu Jovan Ivanović.

“Na osnovu analiza koje ja kao inženjer radim i na osnovu iskustva, kao i dinamike radova od strane izvođača, očekujemo da ovaj projekat može da se završi na jesen ove godine. Pod tim podrazumijevamo kompletno završene građevinske i elektro-mašinske radove, puštanje sistema u rad, kao i kontrole i upravljanja auto-puta, tehničke prijeme od strane inženjera i komisije za tehnički prijem. Tačno je da je rok bio 30. septembar i da taj rok nije ispoštovan”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, izvođač je dostavio obilnu dokumentaciju u vidu potraživanja, na osnovu štete koju je pretrpio usljed pandemije.

“Izvođač ima pravo na osnovu ugovora da u slučaju više sile dostavi potraživanja za koja smatra da ima pravo i da je pretrpio štetu na kojoj učesnice na projektu nisu mogle da utiču”, dodao je on u izjavi za agenciju “Mediabiro”.

Inženjeri trenutno rade analizu dokumentacije nakon čega će biti doneseno vrednovanje, odnosno determinacija da li izvođač ima pravo i u kojoj meri na produžetak roka i na finansijsku nadoknadu.

BC je kroz svoju dokumentaciju zatražio 11 dodatnih mjeseci na osnovu posljedica korona virusa, istakao je Ivanović.

Na gradilištu je u posljednje vreme angažovano preko 14.000 radnika kineske nacionalnosti, polovina su domaći radnici kao i radnici podizvođača.

“U ovom prazničnom periodu taj je broj svakako manji, ali očekujemo da se već polovinom januara intenziviraju radovi”, naveo je Ivanović.

“Svi objekti na građevinskoj trasi auto-puta Bar – Boljare su završeni”, kazao je on.

U pitanju je, kako je objasnio, više od 20 mostova i 26 dubljih tunela, a na tim objektima se izvode završni radovi kao što je kolovozna konstrukcija, asfalt, zaštitna ograda od buke i vjetra, te bojenje unutrašnjih zidova tunela.

Sa druge strane, kako je dodao, na prvom dijelu otvorene trase u prvih 20 kilometara svi građevinski radovi uglavnom su završeni.

“Vidjeli ste da je asfalt na dobrom delu i postavljen, nekih 30 km asfalta je već urađeno, uključujući i asfalt kroz nekih desetak tunela. Prvi i drugi završni sloj će se raditi kada se steknu povoljni vremenski uslovi, na proljeće ove godine. Na drugom dijelu trase od 20 km, obzirom da su tamo gradilišta i na većoj nadmorskoj visini od 1.000 metara, predstoje intenzivniji građevinski radovi pa očekujemo da se ti radovi izvode početkom proljća, kada se steknu povoljni vremenski uslovi”, naveo je Ivanović, prenosi portal “Bankar““.

(nezavisne)