Search
Close this search box.

Akademik Spahić uputio otvoreno pismo vijećnicima OV Jajce

Podijeli članak:

Jučer je održana  21. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Na dnevnom redu je bila i tačka o informaciji vezanoj za sanaciju korita rijeke Plive, zaštiti prirodne vrijednosti rijeke, te realizaciji zaključaka sa 15. sjednice u vezi geoloških istraživanja firme Lykos Balkan Metals. Prijedlog SDP-a o ovoj temi nije dobio potrebnu većinu i bio je odbijen.

Povodom toga, vijećnicima je otvoreno pismo uputio akademik, prof. dr. Muriz Spahić u kojem piše:

 

POŠTOVANI VIJEĆNICI OPĆINE JAJCE,

Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas, pismom zbog spriječenosti osobnog dolaska, na 21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce na kojoj će se pod tačkom 11. razmatrati ,,Informacija o sanaciji korita rijeke Plive, kao i zaštita prirodne vrijednosti rijeke Plive i realizacija Zaključaka sa 15. sjednice Općinskog vijeća Jajce u vezi geoloških istraživanja firme Lykos Balkan Metals.

Poštovani zastupnici vi ste odabrani da predstavljate interese građana lokalne zajednice, i vaša uloga u oblikovanju budućnosti vaše i ujedno naše zajednice je od suštinskog značaja.

Danas se suočavamo sa brojnim izazovima koji zahtevaju našu punu pažnju, posvećenost i inovativnost. Jedan od problema koji se poodavno našao u žiži interesovanja, a koji prevazilazi lokalne okvire je iz oblasti očuvanja prirode i prirodnih vrijednosti koju predstavlja dolina i rijeka Pliva (Pljeva). Osjećam potrebu da u ulozi hidrologa i geoekologa ponudim prijedlog očuvanja Plive sa sedrom pa mi dozvolite da prezentujem neoliko iskaza o genezi i važnosti sedre.

Sedra, bigar, travertin, u pećinama siga, je privilegija i ujedno indikator raritetnog indikacionog elementa stijenske konkrecije koja se izlučuje samo u sedronosnim potpuno čistim rijekama kojih mnoge zemlje svijeta nikada nisu imale niti znaju za ovu pojavu. Iz analize naučnih radova i vlastitih istraživanja, koja tretiraju sedru u riječnim tokovima, saznajemo da je ona prirodna poligenetska i polifazna tvorevina. U najčešće uzročnike nastanka sedre ubrajaju se: petrografski sastav sliva, preko koje se padavine slivaju ili sa sliva kroz krške pukotine poniru, prirodna neusaglašenost uzdužnog riječnog profila, turbulentnost u proticaju, rasprskavanje vode na vodopadima i poprečnim prijelomima riječnog korita, promjene vodostanja, širina korita, dubina i prozračnost vode, učešće hemijskih rastvorljivih elemenata u vodi – prevashodno hidrokarbonati, gasovi u vodi, a posebno ugljen dioksid, kiselost, asimilacija, antropogeni uticaj i sl. Ovo su samo neki poznati i bitni faktori, koji ukazuje na svu složenost i zagonetku geneze i evolucije sedronosnih tvorevina. Pored toga, neki od pobrojanih faktora su za određeni tok primarni, a za drugi sekundarni.

Proučavajući sedru na Uni, Plivi, Trebižatu, Buni, Neretvi i Dugama kod Prozora/Rame dr. zapažena je njena međusobna genetska korelativnost kao što je:

– površinsko ili podzemno oticanje padavinskih voda preko i kroz pukotine karbonatnih naslaga;

– prisutnost dolomitičnih stijena pored krečnjačkih u karbonatnim naslagama;

– rastvoreni kalcijum hidrokarbonat u riječnoj vodi;

– izlučivanje sedre iz otopine kalcijum hidrokarbonata koja nastaje kada se iz nje oslobađa ugljen dioksid i stvara skrama kalcijum karbonata, koja se hvata za inkrustacije iz fito bentosa, posebno cijanofite i vučene riječne nanose;

– izlučivanje ugljen dioksida iz otopine kacijum hidrokarbonata turbulencijom vode na mjestima poprečnih prijeloma u koritu ili na kontaktu hidroloških kolektora i izolatora;

– narastanje sedrenih sedimenata odvija se samo u čistoj i prozračnoj vodi.

Uloga ostalih faktora je promjenljivog značaja. Na nekim lokalitetima i rijekama oni imaju dominantnu, a na drugim zanemarujuću ili pak promjenljivu ulogu.

Sedra je žuto-smeđa i šupljikava stijena i nastaje u sedronosnim tekućicama najčešće na dva načina:

Izlučivanje sedre uz učešće sedrotvorcima kao što su alge, koje konzumiraju ugljen dioksid iz vode kojim se pospješuje stvaranje tvrde skrame sedre koja se hvata na njih. Ovim procesom sedra balzamuje alge koje ostaju bez životnih funkcija. Sedra može nastati na nesaglasnim riječnim profilima na kojima se obrazuju brzaci koji uvjetuju povećanu turbulenciju riječne vode. Turbulencijom se pospješuje areacija kojom se, pored ostalog, oslobađa ugljen dioksid iz riječne vode. Na ovaj način iz vode se izlučuje brečasta sedra koja se hvata na oblutke vučenih riječnih nanosa.

Važna napomena:

– sedra narasta u potpuno čistoj vodi (prirodnim tokovima) uz sve druge navedene faktore njenog izlučivanja i narastanja u riječnim koritima;

– sedra može narastati u riječnim koritima kroz koje teče riječna voda;

– ukoliko riječno korito ostane suho, zbog bilo kojeg razloga, sedra se, pod ostalim povoljnim uvjetima, neće formirati već će se ona „sušiti“ i postat će nerezistentna na povećan proticaj riječne vode – kada će se obarati;

-obaranje sedre u riječnim koritima upućuje na promjenu prirodnih uvjeta koji vode njenom nestajanju;

-sedra se ne može vještački obrazovati.

U vezi aktuelnih probleme korita i vode rijeke Plive predlažem:

1. Preduzimanje potrebnih mjera na eliminaciji svih negativnih antropogenih radnji koje štete kvalitetu voda rijeke Plive i ranijem prirodnom izgledu njegog korita.

2. Preduzete radnje, a koji se odnose na sanaciju riječnog korita uzvodno od vodopada, trebale bi biti što više prilagodljive ranijem prirodnom morfografskom izgledu. U tu svrhu koristiti prirodne materijale (sedreni detritus) u kombinaciji sa drugim materijalima u građevinskim poduhvatu osiguranja postojanosti korita.

3. Preduzete rudarske istražne radove u dolini i slivu rijeke Plive, a posebno oko naselja Jezero, treba obustaviti dok se ne dobiju sve potrebne garancije da istražne radnje ne utiču niti će uticati na kvalitet voda rijeke Plive i njeno prirodno funkcionisanje.

4. Da bi oživotvorili ove prijedloge predlažem da Općinsko vijeće formira interresornu komisiju sa predstavnicima zainteresiranih stručnjaka i nevladinih organizacija, fondacija i udruženja u rješavanju novonastalih problema vezanih za rijeku Plivu.

Dužnost nam je da radimo zajedno u interese zajednice. Mislim da ćemo saradnjom, dijalogom i razumijevanjem doći do najsvrsishodnijeg i najprihvatljivijeg rješenja u interesu svih. Samo zajedničkim naporima možemo postići rezultate koji će unaprediti kvalitet života u našem Jajcu.

Pozivam vas da u svom radu budete otvoreni za nove ideje, spremni na kompromis i fokusirani na rješavanje navedenih problema. Odgovornost pojedinaca će se umanjiti sa više prijedloga od strane zainteresiranih u rješavanju problema vezanih za rijeku Plivu.

Na kraju, želim vam zahvaliti na izdvojenom vremenu i datoj mogućnosti da vam se obratim na molbu Fondacije Ateljea za društvene promjene. Spreman sam i u neposrednom kontaktu sa predstavnicima vaše Općine uzeti učešće u rješavanju problema vezanih za Plivu.

Hvala vam na pažnji i neka nas vodi zajednička volja za boljitkom svih naših sugrađana.

 

 

S poštovanjem,

Sarajevo, 05.05.2024. Akademik, prof.dr. Muriz Spahić

 

 

(Jajce Online)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Najbogatiji ljudi u Americi koncentrisani su u državama New York, Kalifornija, Teksas, Ilinois. Gotovo...

Ubjedljivo najviše problema imaće kompanija “Prointer ITSS”, poznata kao miljenik javnih preduzeća i institucija...

Najviše nesigurnih proizvoda, prema podacima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, dolazi iz Kine,...

Četredestdevetogodišnji muškarac noćas je brutalno pretučen i ostavljen na ulazu u dvorište Doma zdravlja...

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH  je prohodna, a vozačima se savjetuje...

Dok je većini građana BiH plitak džep za ljetovanje u Turskoj ili Egiptu, a...