Ademović za BHRT: Mi provodimo politiku kakva je osuđena u Nirnbergu i Tokiju

Stručnjak za ustavno pravo i pravni zastupnik pokojnog Svetozara Pudarića pred Evropskim sudom za ljudska prava Nedim Ademović kazao je za “BHT1 uživo” kako nedavna presuda donesena u Pudarićevu korist baca mrlju i na društvo i na državu Bosnu i Hecegovinu.

[embedded content]

“Već deset godina zaključak je vrlo jasan – Dejtonski ustav je inkopatibilan sa evropskim standardima, znači sa međunarodnim pravom i moramo ga mijenjati. To više nije domen poliotike, to je sad domen međunarodnog prava. Mi potvrđujemo, a to Evropski sud čvrsto piše u svojim presudama, da smo vrlo nazadni, da smo radikalni u svojoj politici, da smo neprihvatljivi za Evropu 21. vijeka”, kazao je Ademović.

Prema njegovim riječima, ovakve presude nam govore da, ukoliko ne promijenimo kurs našeg razvoja, Evropa će nas izolovati, ostaviti u miru – niko neće da se izdvajati niti će se voditi bilo kakav rat, smatra on – ali će nas isključiti iz svih međunarodnih organizacija, uključujući i Vijeće Evrope koje je najveća zajednica evropkih država.

“Meni je svaka presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao građaninu ove države, jedan tužan dan. To je dan kada svi trebamo opet da sahranimo bilo kakve iluzije da smo prosperitetni na bilo koji način, to je svaki put upiranje prstom u nas da dajemo legitimitet kao građani na izborima ljudima koji nas uporno vuku u 18. vijek. To nam Evropski sud i potvrđuje”, naglašava Ademović.

“Šta Evropski sud želi da kaže? – da kod nas jedan Jevrej ili Rom ne može da participira u javnoj vlasti samo zato što je takav. Vi znate da je takva politika bila osuđena u Nirnbergu i Tokiju, drugim riječima, mi provodimo takvu politiku, mi ljude bilježimo zbog njihovog statusa, isti smo kao i oni kada su u nacionalsocijalističkoj Evropi 1933. godine počeli razdvajati ljude na one koji imaju prava i koji nemaju prava. Isti smo”, kaže advokat Ademović.

On je podsjetio kako Evropski sud za ljudska prava traži da svi građani Bosne i Hercegovine na cijeloj njenoj teritoriji, bez obzira ko bili – pripadali ili ne pripadali konstitutivnim narodima – moraju imati jednake šanse na izborima.

“Građani moraju shvatiti da ovo ne vodi apsolutno ničemu, da ovo nije u skladu sa demokratskim standardima pravne države, ovaj način življenja i ponašanja odudara od evropskog konsenzusa. Mislim da će biti sve gore i gore zato što, dok mi stojimo ili sve više idemo unazad, Evropa ide jako brzo naprijed. Oni sad prave tri koraka naprijed, a mi idemo tri koraka nazad”, slikovito objašnjava Nedim Ademović.

BHRT