DIGITAL CAMERA
Općinska izborna komisija/povjerenstvo obavještava birače da lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12.
Poruka treba da sadrži samo JMB (jedinstveni matični broj). Slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

Također, lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).