U organizaciji Biznis centra održana je radionica za marginalizirane grupe žena koje su potpisale Ugovor sa predstavnicima USAID-a i Općine Jajce pod nazivom Pravni aspekti registracije biznisa.

Riječ je o grupama žena čije su ideje prepoznate i podržane kao najbolje od strane USAID-a i Općine Jajce u okviru Preduzetničkog fonda za žene.

Predavači radionice su bili dipl. ecc Faruk Mecavica i dipl. jur. Mirnes Hadžić koji su posvećeni svakom učesniku sa pravnog aspekta pružili podršku za svaki pojedinačni biznis.

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrte.

Biznis centar pruža podršku i na raspolaganju je svim startapima sa područja Općine Jajce kojima je potrebna pravna,mentorska ili neka druga vrsta pomoći pri registraciji i vođenju biznisa.

 

 

(Biznis centar)