Komisija za provođenje javnog poziva – poticaj i razvoj poljoprivrede sredstvima budžeta Općine Jajce za 2020. godinu objavila je dana 23.10.2020. godine Preliminarnu listu grant za poljoprivredu.

Prigovor na listu može se izjaviti općinskom načelniku Edinu Hozanu u roku od 7 dana od objave istih.

Preliminarnu listu preuzmite putem ovog linka. Listu možete pogledati i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Jajce.