Upravni odbor Vijeća roditelja Kantona Sarajevo (KS) traži od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da provede anketu o tehničkoj opremljenosti učenika, kao i plan tog ministarstva o načinima poboljšanja održavanja online nastave u odnosu na dosadašnje rezultate.

Vijeće roditelja podsjeća da Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u KS za vrijeme redovne nastave nije primjenjiv u okolnostima epidemiološke situacije, te zahtijeva da se u odnosu na skraćenu nastavu donesu jasne upute o smanjivanju broja ocjena po predmetima.

Također ističu kako je potrebno staviti van snage i Pravilnik o izostancima jer ga je nemoguće provoditi, te naglašavaju da je hitno potrebno povećati broj asistenata u nastavi u skladu s potrebama škola.

Između ostalog, u dopisu koji su poslali Ministarstvu, Vijeće roditelja zahtijeva usvajanje hitnih mjera kojima će se problemi s prijevozom umanjiti ili potpuno ukloniti.

bhrt.ba