World Vision BiH, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se danas obilježava, poručuje kako radi na jačanju identifikacije žrtava trgovine ljudima i osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora jer je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela i seksualne eksploatacije.

U 2019. godini je evidentirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece.

– Duboko smo zabrinuti za ovu djecu, posebno jer ove brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova – rekla je direktorica nevladine organizacije World Vision BiH Larisa Klepac.

Iz organizacije naglašavaju da je potreban odlučan, koordinisan napor i veće ulaganje uključenih aktera, ali i pojačana educiranost i uključenost lokalne zajednice i šire javnosti da kvalitetnije, spremnije i dugoročnije adresiraju ovaj problem.

Važni koraci ka njegovom rešavanju su izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH i unapređenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području zapadnog Balkana, saopćeno je iz World Vision BiH.

U 2019. godini je evidentirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece. Duboko smo zabrinuti za ovu djecu, posebno jer ove brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova”, izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision BiH. #ljudinisuroba

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koje djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), World Vision BiH je sa partnerima na lokalnom nivou Udruženje Zemlja djece u BiH i Kali Sara – Romski informativni centar kreirao multisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

 

(Fokus.ba)