JU ” Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” objavila je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta: