Za petak, 2.10.2020. godine, zakazan je nastavak 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 14:00 sati.

DNEVNI   RED:
1.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Jajce za period 01.01.-31.12.2019. godinu;
2.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce za 2019. godinu;
3.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU „Sport i rekreacija“ Jajce za 2019. godinu;
4.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Agencije za kulturno-povjesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za 2019.godinu;
5.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Dom kulture Jajce za 2019.godinu;
6.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JP RTV Jajce za 2019.godinu;
7.Prijedlog Zaključka – Financijski Izvještaj o poslovanju JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce za 2019.godinu;
8.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Muzeja II. zasjedanja AVNOJ-a Jajce za 2019. godinu;
9.Prijedlog Zaključka – Financijski izvještaj o poslovanju JZU Dom zdravlj Jajce za 2019. godinu;
10.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Jajce za 2019.godinu;
11.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JPU Dječji vrtić Bare za 2019. godinu;
12.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Jajce za 2019.godinu;
13.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom kulture Jajce;
14.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Dom kulture Jajce;
15.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut JP Radio televizija d.o.o. Jajce.
(opcina jajce)