Općina Jajce  objavljuje konačnu odluku o raspodjeli finansijskih sredstava po javnom pozivu za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena za 2020. godinu.

Projekat se realizuje u okviru “Preduzetničkog fonda za žene” nastalog udruženim sredstvima Općine Jajce i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG).