Profesor doktor Nebojša Savić, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održao je u ponedjeljak, 28. septembra 2020. godine predavanja za proizvođače ribe u ribnjacima sa područja opštine Mrkonjić Grad.

Predavanja su održana kroz realizaciju projekta “Lands“ koje organizuje Poljoprivredni fakultet  u Banjoj Luci.

Prema riječima profesora Savića tematika predavanja je da se ljudima koju se bave agro-turizmom omogući veća spoznaja o mogućnostima proizvodnje ribe, voća i povrća, kako bi proširili svoja znanja o unaprijeđivanju svojih proizvoda. U nadi da će predavnja ostaviti dobar efekat na proizvođače koji su prisustvovali predavanjima, istima je podijelio stručnu literaturu.

Uzgajivač ribe u ribnjaku u selu Kopljevići – Kreka Ljubinka istekla je da već šest godina ima ribnjak, prvenstveno za potrebe porodice, dok se višak proizvoda prodaje.

Nenad Milić, uzgojem ribe bavi se u selu Lubovo, opština Šipovo, zbog povoljnih uslova za uzgoj iste. Smatra da su predavanja i edukacije korisni za pokretanje biznisa. Smatra da je zdrava hrana naša budućnost.

 

(ŠIK radio)