Vlada FBiH zadužila je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH da, zbog krize uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19 i novonastalih okolnosti poslovanja, prema kreditorima pokrene inicijativu za razmatranje mogućnosti odgode provođenja Programa “Modernizacija magistralnih cesta Federacije BiH” u dijelu koji se odnosi na sanaciju tunela Crnaja na saobraćajnici Sarajevo – Mostar.

Ovo javno preduzeće je obavezano i da izvrši dodatna snimanja intenziteta prometa naizmjeničnim propuštanjem kroz tunel Crnaja u toku simuliranog izvođenja radova, te nakon dodatnih snimanja predloži dinamiku izvođenja radova.

Radovi na obnovi tunela Crnaja na magistralnoj cesti M17 između Jablanice i Konjica trebali su početi prije dva dana.

Vlada Federacije BiH ranije je dala saglasnost Cestama Federacije BiH na potpisivanje ugovora s HP Investingom i Euroasfaltom, ukupne vrijednosti 12,8 milijuna KM.

Radovi su se trebali odvijati u dva termina po osam mjeseci, paralelno sa odvijanjem prometa, a uz pojačane sigurnosne mjere i propuštanje jednom trakom, dok čekanja ne bi trebala prelaziti 10 minuta, kao što je bio slučaj sa Vrandukom.

bhrt.ba