Na teritoriju Općine Centar i Kantona Sarajevo posljednjih dana svjedočimo nečemu što liči na dvilji zapad.