Bez negativnog testa i samozolacije u Hrvatsku i dalje mogu građani koji imaju hrvatsku ili bilo koju drugu EU vizu, radnu dozvolu ili boravak. Oni mogu slobodno da putuju u Republiku Hrvatsku i nazad prema BiH bez testa i bez samoizolacije.

U Hrvatsku mogu i njihovi članovi familije uz dokaz o tome poput vjenčanog lista, djeci rodni list i slično.

Tranzit kroz Hrvatsku je dozvoljen ukoliko ispunjavate uvjete za ulazak u krajnju državu u koju putujete.

Negativan PCR test za ulazak u Hrvatsku moraju imati:

Osobe koje putuju zbog turističkih razloga uz potvrdu o rezervaciji smještaja, drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja mogu ući u Hrvatsku bez obveze samoizolacije uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz), odnosno uz obvezu 14-dnevne karantene/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage.

(Srednjabosna.com)