Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je objavila preliminarne kandidatske liste i kandidate za lokalne izbore 2020. godine.

Liste su dostupne na web stranici www.izbori.ba.

Kako se može vidjeti na listama, za lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata, i to 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika, od čega 29 (6,82 posto) žena i 396 (93,18 posto) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina, od kojih je 40 (20,41 posto) žena i 156 (79,59 posto) muškaraca i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine općina/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Distrikta Brčko BiH, od kojih 12.753 (42,27 posto) žena i 17.415 (57,73 posto) muškaraca.

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na ovom linku.

 

065 NAČELNIK/GRADONAČELNIK JAJCE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈАЈЦЕ

  • 02718 LJUBO MARUŠIĆ (NEOVISNI KANDIDAT)
  • 00090 EDIN HOZAN (SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE)
  • 00027 ANTO BRTAN ( HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH )
  • 02317 ISMAR HALILOVIĆ (NAROD I PRAVDA)

065 Općinsko vijeće Jajce

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1. EDINA KURT
2. NAZIF KAHRIĆ
3. VIŠNJA ŠTRKALJ
4. HUSEIN MAČAK
5. NIHAD KASUM
6. MIRSAD CRNKIĆ
7. ESMA ZJAJO
8. ELDIN LEHIĆ
9. ERVINA GANIBEGOVIĆ
10. ŠEMSUDIN ŽUNA
11. MIRA DESPOT
12. EDIS ŽUŽO
13. ALEKSANDRA HEGANOVIĆ
14. JASMIN OMERINOVIĆ
15. VEDIN VUKOVIĆ
16. DŽERALDINA DUMANČIĆ
17. ZVONIMIR LADAN
18. NERMANA KASUM
19. EMIR ZJAJO
20. NIHAD JULARDŽIJA
21. NADŽIJA KRAKTUS
22. SALIH KELJALIĆ

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1. DANKO GAJIĆ
2. SLAVICA SMILJANIĆ
3. DUŠAN NIŠIĆ

02314 NEZAVISNI BLOK
1. SABAHUDIN KLIKO
2. EDINA RAMIĆ
3. ŠERIF DURANOVIĆ
4. NERMIN SALIHOVIĆ
5. DŽENANA KARAGA
6. KENAN BULJUBAŠIĆ
7. NIJAZ TALIĆ
8. NIZA RAMIĆ
9. EMINA DURANOVIĆ
10. ISMAIL KARAGA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1. ДАНЕ НОВАК
2. ГОРАНА МАРИЋ
3. АМИР ХАЈДЕР
4. АДИСА ХЕРЦЕГ
5. МАРИО КУЛИЋ
6. СТАНА САВАНОВИЋ
7. СЕЏАД МУЈАК
8. ГОРАН ТИКВЕЂИЈА
9. СЛАЂАНА КУЛИЋ
10. СЛОБОДАН ЂУКИЋ
11. ВЕРА ПАСТУХОВИЋ
12. ЖЕЉКО АШЧИЋ
13. ВЕСА ПРОДАН
14. САША БАЧАНОВИЋ
15. МИЉА НЕСЛАНОВИЋ

02990 SAVEZ SDA-SBIH-A-SDA
1. MENSUR KRPO
2. MERIMA MAKIĆ
3. FIKRET ČANČAR
4. AMEL ZEKAN
5. SENADA IMAMOVIĆ
6. MEDAGA HODŽIĆ
7. ISMET HUSKIĆ
8. SILVA PEJKOVIĆ
9. INDIRA MEHIĆ-ČEJVAN
10. ISMET MEŠTROVAC
11. ESMIRA REDŽIĆ
12. ZLATAN ČOHKOVIĆ
13. MIRNESA MEŠINOVIĆ
14. MEVZUDIN DURANOVIĆ
15. SALAHUDIN CRNAC
16. SENITA MELIĆ
17. HUSO HADŽIĆ
18. NASVETA GLAMOČIĆ
19. KEMAL VUKOVIĆ
20. FAHRUDIN ŠLJIVO
21. MEDINA KOKIĆ
22. IRFAN HADŽIĆ
23. ENA IMAMOVIĆ
24. ALEN MAĐO
25. EDIN MUKIĆ
26. FATIMA EMUŠIĆ
27. ANEL ČOSIĆ
28. AMARELA DURAKOVIĆ
29. ERZUMAN POPAJA
30. SADIK ĐULABIĆ

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1. STIPE TOKIĆ
2. ANA BARIĆ
3. BOŽIDAR RADIĆ
4. JOSIP LUČIĆ
5. MATEA LADAN
6. JOSIP SERDAR
7. IVANA ČAVKA
8. BRANIMIR GLAVAŠ
9. KLAUDIJA ĆOSIĆ
10. JAKOV RADIĆ
11. IVANA BUNGIĆ
12. FILIP BILIĆ

01182 SBB
1. SEĐAD MUHIĆ
2. NEJLA NEŠUST
3. SAMIR KESTEN
4. MENSUD MAKIĆ
5. MIRNESA MRKONJA
6. ARMIN GANIBEGOVIĆ
7. ARNEL VUNIĆ
8. ERNA VUNIĆ
9. MELISA MUKANOVIĆ
10. REĐIF CRNAC
11. ALMA DUREK
12. EMIR DURANOVIĆ
13. AJLA ŠEREMET
14. SMAJO NUHANOVIĆ
15. MUJO NEŠUST

03015 ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA JAJCU (HDZ BIH, HKDU BIH, HSP BIH)
1. IVO ŠIMUNOVIĆ
2. SMILJKA BRTAN
3. DRAGICA LUKIĆ
4. JULIJA JAKEŠEVIĆ
5. JOSIP TOPIĆ
6. ŽELJKO MIZAN
7. VLATKO SARAF
8. MILKO MARJANOVIĆ
9. IVONA LADAN
10. IGOR LACIĆ
11. ELLA BOJČETIĆ
12. PILE BALTIĆ
13. IVA LADAN
14. ANTO ŽUNIĆ
15. JURO ŠIMUNOVIĆ
16. MIRJANA ILINOVIĆ
17. BRANKO SERDAR
18. MARTINA GRGIĆ
19. MARKO SVALINA
20. FRANJO MIRKOVIĆ
21. IRENA VOLAK SEFER
22. ANTO CVITIĆ
23. IVANA PAPIĆ
24. DANIJEL SAMARDŽIĆ
25. TOMISLAV BRTAN
26. MARIJA MARJANOVIĆ
27. MIRJANA PAVLOVIĆ
28. KATA JELICA
29. MLADEN LADAN
30. STIPAN JEZERČIĆ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК
1. БРАНКИЦА РАКИТА

02317 NAROD I PRAVDA
1. ESMA BEŠLIĆ
2. MALIK TURANOVIĆ
3. MIRZADA VREBAC SHIKH MOHAMMAD
4. NIKOLA BILANDŽIJA
5. KATARINA BOJČETIĆ
6. ŠABAN DREK
7. HUSEJIN EMUŠIĆ
8. ŠEJLA ŽUŽIĆ
9. ELMA RAMIĆ
10. ALMEDIN JOLDIĆ
11. BELMA MAKUL
12. SERKAN BEKJIRI

00366 HRVATSKA STRANKA BIH
1. VINKO VUKELJA
2. JELENA IVČEVIĆ
3. JOSIP RAJIĆ
4. MIRJANA JELICA
5. MIRKO LJUBEZ
6. ANA-MARIJA ŽUNIĆ
7. BRANKO BUDEŠ
8. MARIJA DELJAK
9. ŽIVKO JAKEŠEVIĆ
10. VALENTINA ĆOSIĆ
11. ANA JAKEŠEVIĆ
12. RADMILA LJUŠANIN
13. MARIJAN ŽUNIĆ

02716 ZORAN BILANDŽIJA- NEOVISNI KANDIDAT

 

(Jajce Online)