Nakon revizorskog izvještaja o poslovanju “Šuma SBK”: Svaki radnik dobio po 3.000 KM

Izvještaj neovisnog revizora o finansijskoj reviziji za prošlu godinu za ŠPD „Srednjobosanske šume“ u javnosti je podigao mnogo prašine. Prvenstveno zbog ocjene revizora da izvršene isplate plaća i naknada direktoru i izvršnim direktorima nisu u skladu s odlukom Vlade SBK o naknadama članovima organa preduzeća, a da isplata dodatnih naknada za izuzetne poslovne rezultate nije primjerena.

Direktor Vildan Hajić kaže kako je Nadzorni odbor prepoznao najbolje poslovne rezultate u historiji firme.

– Sporni dio odnosi se na plaće i naknade direktoru i izvršim direktorima u iznosu od 457.334 KM. To su plaće za čitavu godinu direktora i šest izvršnih direktora – rekao je Hajić.

Javnosti stavlja na uvid svoju plaću, koju su naveli i revizori u iznosu od 5.400 KM.

– Plaće Upravi su rasle kao rezultat povećanja standarda radnika i danas su, logično, puno veće nego kad je situacija bila teška. Prije je društvo bilježilo loše rezultate, imali smo prosjek plaća 702 KM. Dobrim radom u jednom trenutku prosjek je bio 1.500 KM, a koeficijenti za Upravu su jasno definirani. U 2019. zabilježili smo rekordno poslovanje, a društvo je posljednjih četiri ili pet godina ostvarili oko 20 miliona dobiti. Tako je 3.000 KM isplaćeno svakom radniku, a Uprava tu nije htjela ulaziti u nešto što je nevidljivo – rekao je direktor.

Preuzeto sa Srednja Bosna