Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić zadovoljan je angažmanom nastavnika i ostalih sudionika u obrazovnom procesu, u periodu od početka rada u uvjetima pandemije virusa korona, prati epidemiološku situaciju te ističe da se u skladu s tim i organizira nastavni proces.

“Od 15. marta, odkad smo imali intenzivnu online nastavu, nastavnici su se pokazali kao iznimno poduzetni, bili su prilično snalažljivi. Međutim, ovo je sad drugačije vrijeme. Obišao sam dvadesetak škola u KS, vidio na koji način je organiziran prijem prvačića. Odradili su to dobro. Ako to epidemiološka situacija dozvoli, ostat ćemo na kursu povratka svih učenika u školske klupe. To ide postepeno, probleme rješavamo u hodu”, smatra ministar Krivić.

Nada se da će epidemiološka situacija biti povoljna i da će se uskoro svi učenici vratiti nastavi u školskim klupama, bez ograničenja. Od svih aktera u obrazovanju očekuje da i dalje vode računa o onome što čuva zdravlje svih – čist, dezinficiran i provjetren prostor, distanca od 1,5 metar te nošenje zaštitne maske.

Nova školska godina za učenike na području Kantona Sarajevo počela je 1. septembra, a odvija se u skladu s epidemiološkom situacijom. Imaju, kaže ministar, već neka iskustva, izdali su i određena uputstva za rad.

Tako će se od ponedjeljka 14. septembra u školske klupe vratiti učenici od V, odnosno od VI do IX razreda osnovne škole po kombinovanom modelu nastave, koji se realizira sa maksimalno 15 učenika u učionici.

Redovnim školskim obavezama vraćaju se i srednjoškolci koji pohađaju I i IV razred, dok će đaci II i III razreda i dalje raditi na daljinu, tj. online. Međutim, ako epidemiološka situacija bude stabilna, 12. oktobra se i oni vraćaju u školu.

Prema planu, učenici I i IV razreda srednjih škola jednu sedmicu bi pohađali nastavu u školama, dok bi drugu dobijali nastavni materijal putem online platformi.

I u osnovnim i srednjim školama časovi će trajati po 30 minuta. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija, te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz tih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. Mali odmor u osnovnim školama će trajati pet minuta, dok veliki neće biti realiziran.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS izdate od Zavoda za javno zdravstvo KS.

Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije, a primjenjivat će se za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će, na osnovu dostavljenih izvještaja,  pažljivo analizirati stanje na terenu te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

bhrt.ba