Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općine Jajce objavljuje preliminarnu listu kandidata.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo na žalbu u roku od 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Jajce (10.9.2020. godine). Žalba se izjavljuje općinskom načelniku Edinu Hozanu u pisanoj formi putem pošte ili direktno na protokol Općine Jajce.

Preliminarnu listu možete preuzeti na ovom linku.

 

 

 

(opcina jajce)