Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2020. godini u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja (II. dio) i odobrila Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na dostavljeni Memorandum o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva mladih i športa Republike Bugarske o suradnji u području mladih i športa, zatim Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dostavljeni Program obrazovne i kulturne suradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske (2021. – 2025.), Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na pristupanje predstavnika mjerodavnih institucija o pripremnim aktivnostima na izradi strateškog dokumenta i suglasnost na Nacrt pravilnika o upisu čamaca u upisnik i izdavanje plovidbene dozvole, priopćeno je iz Vlade Distirkta.

Na sjednici je usvojen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju sustava horizontalne koordinacije Brčko distrikta BiH u procesu europskih integracija, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radnu skupinu za programiranje budućeg IPA III programa prekogranične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine 2021. – 2027. i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radna tijela u okviru mehanizma koordinacije u procesu europskih integracija.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora projekta „Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH“, Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za zdravstvo JZU „Zdravstvenom centru Brčko“, Brčko distrikt BiH, i Prijedlog odluke o visini naknade za rad Povjerenstva stručnjaka za provedbu postupaka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH.

Vlada je prima k znanju Izvješće o provedbi Okvirnog akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, navodi se u priopćenju.

bhrt.ba