U velikoj sali Općine Jajce danas se održavala 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce, ili se bar pokušala održati.

Ova sjednica bila je vrlo važna jer su svi direktori javnih jstanova i javnih preduzeća u Jajcu trebali pred vijećnike iznijeti financijski izvještaj za 2019. godinu. Pored direktora JU i JP, i općinski načelnik Edin Hozan trebao je iznijeti izvještaj o izvršenju budžeta Općine Jajce za 2019. godinu.

Sama sjednica je kasnila 15 minuta jer nije bio prisutan dovoljan broj vijećnika, no pridružili su se ostalima, zajedno sa direktorima JU i JP, kao i općinskom načelnikom.

S obzirom na to da je pred samu sjednicu promijenjen dnevni red, Općinsko vijeće je ipak izglasalo promjenu pravilnika za prijem volontera što je bila prva tačka dnevnog reda.

Načelnik Hozan je napustio sjednicu OV već na samom početku i nije se više vratio, a OV nije nastavilo s radom te je predsjedatelj Općinskog vijeća Ivo Šimunović prekinuo sjednicu kazavši kako izvještaj treba iznijeti načelnik Edin Hozan kojeg nije bilo, te da je primoran na ovakvu odluku.

Zadnje tri godine izvještaj o izvršenju budžeta Općine Jajce nije izglasan od strane Općinskog Vijeća, te nije postojala politička volja niti vjerovatno, većina, da se ovaj put izglasa podrška izvještaju o izvršenju budžeta za 2019. godinu.

Politički jaz između vladajućih stranaka u Jajcu je ogroman, a takav nanosi samo štetu Jajcu i Jajčanima. Loša politička klima sigurno nije garant bolje budućnosti, a to je Jajcu prijeko potrebno.