Unatoč činjenici da vlasti na svim razinama u BiH posljednjih mjeseci uglavnom donose i provode odluke koje za cilj imaju olakšavanje pristupa financijskim sredstvima za mikro, mala i srednja poduzeća, kao i sufinanciranje doprinosa i plaća u cilju zadržavanja radnih mjesta, od velikih investicijskih projekata nije se odustalo.

Vrste projekata

Doduše, proces ide nešto sporije, no najave oporavka, kao i činjenica da je jedan od prioriteta pokretanje investicijske potrošnje, govore kako bi velika ulaganja mogla dobiti novi zamah krajem ove, kao i iduće godine. Pritom valja navesti kako se vrijednost ugovorenih projekata RS-a i FBiH približava iznosu od tri milijarde maraka.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je nedavno da Republika Srpska nije stala s investicijama i da će one biti motor ekonomskog oporavka od posljedica epidemije koronavirusa.

Tomu svjedoči i činjenica da je Vlada RS-a nedavno utvrdila nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za razdoblje 2021. – 2023. godine kroz koji su ugovorene investicije u iznosu od 871,5 milijuna KM. S druge strane, Program javnih investicija (PJI) Federacije za razdoblje od 2021. do 2023. godine, u koji smo imali uvid, donosi 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14,8 milijardi KM, od čega se 8,2 milijarde maraka odnose na kandidirane, 4,6 milijardi KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1,9 milijardi maraka na odobrene projekte.

Kada je riječ o tipovima projekata koji se financiraju, najveći iznos sredstava ide, razumljivo je, u projekte cestovne infrastrukture zbog koridora Vc. Tako Federacija kroz svoj program namjerava uložiti ukupno 743,57 milijuna maraka u transportne projekte. Poddionica Kvanj – Buna, Vranduk – Ponirak, kao i dionica Tarčin – Ivan, samo su neki od segmenata autoceste za koje se očekuju radovi. No, nije se stalo ni u ovim mjesecima krize, pa je tako u FBiH aktivno osam gradilišta na koridoru, konstantno je angažirano oko 1200 radnika, a u ovoj će se godini dodijeliti novi ugovori u vrijednosti od oko 700 milijuna maraka.

Uskoro se očekuje i novi investicijski ciklus koji se odnosi na ulaganje u dio koridora od petlje Ovčari na sjeveru do petlje Mostar jug, pri čemu će najveći izazov biti izgradnja tunela Prenj.

Drugi segment u koji se ulaže, a ulagat će se i u razdoblju koje je pred nama, odnosi se na energetiku. Modernizacija mreže električne distribucije te izgradnja novih hidro i vjetroelektrana samo su neki od projekata u području proizvodnje i opskrbe energijom, a koji se realiziraju na prostoru Federacije BiH te čija vrijednost premašuje 887 milijuna maraka. Od značajnih projekata treba posebice naglasiti plinovod Južna interkonekcija na čijoj se pripremi aktivno radi.

Modernizacija poljoprivrede

Treći segment kapitalnog ulaganja koji će pak donijeti izravnu korist za dio stanovništva odnosi se na projekte modernizacije u ulaganja u proizvodne kapacitete poljoprivrede.

Posebno veseli što je Vijeće ministara prihvatilo inicijativu Ministarstva financija i riznice za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o financiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj – Projekt razvoja poljoprivrede i ruralnih poduzeća.

Projekt će se provoditi na cijelom teritoriju BiH, i to u 90 općina podijeljenih u 10 klastera, pri čemu je iznos zajma 11,787.000 eura. Ono što je posebno važno je činjenica kako će ova sredstva biti uložena u neke strukturne promjene koje su nužne ako bh. poljoprivreda želi biti konkurentna i isplativa. Istodobno, ukupno 209 milijuna maraka vrijednost je jednog od najznačajnijih kapitalnih projekata za oporavak gospodarstva u FBiH, a riječ je o Program ruralnoga razvoja Federacije BiH koji također u fokusu ima modernizaciju, piše vecernji.ba.

(Srednjabosna.com)