Inspektori Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, uz asistenciju Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i ovog vikenda su vršili intenzivni nadzor rada ugostiteljskih objekata u Sarajevu.

Ovi nadzori su usmjereni na poštivanje mjera izrečenih od Kriznog štaba Federacije BiH zbog pandemije koronavirusa.

Tako su u petak navečer ukupno izvršili 14 nadzora, a izdali su šest prekršajnih naloga po 2.000 KM. Ovoga puta su vršili nadzor ugostiteljskih objekata na području općine Stari Grad.

Policija i inspektori na terenu FOTO: AVAZ

 

Fahir Halilović, direktor Uprave, kaže za „Dnevni avaz“ da će nastaviti provoditi inspekcijske nadzore.

– Očekujemo od subjekata nadzora potpuno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Također, započeli smo s intenzivnim inspekcijskim nadzorima u školama i predškolskim ustanovama, čije predstavnike, također, pozivamo na strogo poštivanje utvrđenih mjera, te da u svojim kolektivima vrše permanentnu edukaciju i ukazuju na obavezu primjene mjera – kazao je Halilović.

Ne nazire se kraj

U periodu od 16. marta do 26. avgusta ove godine izvršeno je ukupno 8.227 inspekcijskih nadzora, doneseno je ukupno 781 rješenje kojim su naložene mjere otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, izdato je 178 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 308.695 KM i donesena 3.224 rješenja o samoizolaciji osoba koje su imale kontakte s pozitivnim na COVID-19.

Halilović: Počinje nadzor u školama i predškolskim ustanovama

Halilović: Počinje nadzor u školama i predškolskim ustanovamabFOTO: AVAZ

Imajući u vidu da se radi o kriznom procesu kojem se ne nazire kraj, iz Uprave očekuju od Vlade KS da im hitno odobri prijem bar još dva sanitarna inspektora, o čemu su već dostavili zahtjev kako bi se na taj način unaprijedio rad sanitarne inspekcije i njihova učinkovitost na terenu.

Specifične mjere za ugostiteljske objekte

– Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije zaposlenicima.

– Redovno čistiti prostorije standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i slično što češće dezinficirati u toku dana.

– Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju s uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.

– Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

– Osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na vidljiva mjesta.

–  Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.