Imran Spahić, student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, jučer je pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH proučio napamet posljednje kur’anske ajete i tako stekao zvanje hafiza Kur’ana Časnog.

Imran Spahić, sin Semira i Sevde, rođen je 15. januara 2002. godine u Travniku.

Završio je Osnovnu školu “Travnik” u Travniku kao učenik generacije, te je nagrađen od Federalnog ministarstva za obrazovanje za postignuti uspjeh i rezultate u osmogodišnjem školovanju.

Završio je srednju školu “Richmond Park College” u Sarajevu kao odličan učenik. Upisao je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu i trenutno je prva godina na Odsjeku “Razvoj softvera”.

Imran je bio učenik mekteba Hadži Ali-begove džamije u Travniku i polaznik Škole Kur’ana Ebu Bekr Es-Siddik Muftijstva travničkog.

Muhaffiz mu je bio hfz. Ibrahim Bektaš.

Učestvovao je u nizu takmičenja u hifzu određenih sura i postizao veoma zapažene rezultate, a neka od njih su: 1. mjesto na mektebskom takmičenju Muftijstva travničkog za stariji uzrast (2015. i 2016. godina), 2. mjesto na mektebskom takmičenju na nivou Rijaseta (2015. i 2016. godina), 1. mjesto na Međunarodnom takmičenju u Tuzli iz “Amme džuza” 2017., 1. mjesto na takmičenju “Hind” u kategoriji sure Kehf, 2. mjesto na takmičenju u Tešnju u kategoriji sure “El-Bekare”, 2. mjesto na Državnom takmičenju 2019. u kategoriji deset džuzeva i 3. mjesto na Regionalnom takmičenju u Sarajevu 2019. godine u kategoriji deset džuzeva.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Hifz je počeo učiti u osmom razredu osnovne škole i nakon tri i po godine, u decembru 2018. godine, uspješno ga i završava. Nakon toga, uslijedio je period ponavljanja, utvrđivanja i pripremanja za izlazak pred Komisiju za hifz.