Vježba „Brzi odgovor 2020“ održava se istovremeno na više lokacija širom BiH. Danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo izvedena metodsko-pokazna vježba, tokom koje su simulirani otmica aviona i teroristički napad na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Ovo je četvrta godina uzastopno da Međunarodni aerodrom Sarajevo učestvuje u vježbi. Vršilac dužnosti direktora aerodroma, Alan Bajić, rekao je da je otmica aviona jedno od najtežih djela terorizma i jedna od najkompleksnijih kriznih situacija.

“Osoblje aerodroma i drugi učesnici uložili su velike napore kako bi osigurali da vježba bude pravilno izvedena i želim se zahvaliti svim učesnicima vježbe. Iako se mi nadamo da se u stvarnosti nikada nećemo naći u ovakvoj situaciji, dobro je znati da imamo dobro obučeno osoblje i uvježbane procedure”.

Nakon što su komercijalni letovi za ovaj dan završeni, pripadnici Višenacionalnog bataljona EUFOR-a i bh. agencija za provođenje zakona brzo su raspoređeni na aerodrom, gdje su uspostavili kontrolne tačke, osigurali ključnu infrastrukturu i nosili se sa situacijom koja je uključivala otmicu aviona i dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

U okviru vježbe, Državni krizni tim je izdao odobrenje policijskim agencijama da djeluju i razriješe talačku krizu.

Ovakve zajedničke vježbe sa vrlo realističnim scenarijima predstavljaju dobru priliku za provjeru sistema koordinacije i djelovanja odgovornih institucija i ministarstava, policijskih agencija, hitnih službi i službi Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kazao je ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

Drago mi je što mogu reći da su svi učesnici u današnjoj vježbi pokazali visok stepen spremnosti, obučenosti i koordiniranog djelovanja, čime se šalje snažna poruka onima koji bi možda htjeli počiniti teroristički čin, ali i putnicima, jer je to dodatna garancija njihove sigurnosti.

Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak bio je zadovoljan efikasnim djelovanjem po zadatim scenarijima.

Saradnja između EUFOR-a, agencija za provođenje zakona i aerodromskih službi bila je izvanredna. Djelujući rame uz rame sa našim kolegama iz BiH, mi smo pokazali sposobnost da brzo osiguramo i zaštitimo sarajevski aerodrom, koji je ključno važan infrastrukturni objekat za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.

Scenario koji je uvježbavan na sarajevskom aerodromu samo je jedan od izazova sa kojima se vojnici EUFOR-a suočavaju u okviru vježbe “Brzi odgovor 2020”. Dan prije toga, EUFOR je u okviru vježbe izvršio uspostavljanje sigurnosti na Međunarodnom aerodromu Tuzla i raspoređivanje tima za uklanjanje eksploziva, koji je uklonio sumnjivi prtljag.

Vježba “Brzi odgovor” je godišnja vježba operacija podrške miru, kojom se svake godine provjeravaju planovi za krizne situacije i mehanizmi EUFOR-a za brzo aktiviranje i integraciju snaga na visokom stepenu gotovosti, koje se nalaze van zemlje, sa trupama koje su već raspoređene u BiH, sve u svrhu kontinuiranog napretka, sigurnosti i stabilnosti u BiH.

bhrt.ba