SREDNJA BOSNA: Upute za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini za sve osnovne i srednje škole na području SBK/ KSB

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju, Preporuke za škole za sigurno Održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike (broj: 04-01-sl/2020 od 1.9.2020. godine) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/ KSB donosi sljedeće Upute za početak nastave u novoj školskoj 2020./2021. godini

UPUTE OTVORITE NA LINKU ISPOD:

Uputa za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini za sve osnovne i srednje škole na području SBK/ KSB

Preuzeto sa Srednja Bosna