Javna zdravstvena ustanova Doma zdravlja „Dr Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad, počev od dana 20.08.2020. godine, pružaće novu uslugu za sve zainteresirane, a radi se o serološkom testiranju na novi korona virus, SARS- CoV-2.

Testiranje mogu izvršiti

  • sve osobe koje planiraju putovanja u zemlje regiona,
  • osobe koje su u prethodnom periodu bile oboljele od Covid 19, a žele da provjere nivo zaštitnih antitijela, kao i svi drugi koji žele provjeru nivoa antitijela iz drugih razloga.

Dakle, biće omogućeno testiranje na antitijela koja će moći pokazati da li se lice trenutno nalazi u stanju postojeće infekcije na Covid 19, kao i testiranje na zaštitna antitijela nakon preležane infekcije na Covid 19.

Cijena jednog testa je 20 KM. Testiranje će se vršiti u Laboratoriji Doma zdravlja Mrkonjić Grad, svakim radnim danom od 08:00 – 15:00 časova.

 

 

(ŠIK Radio)