Predstavnici Ministarstva bezbjednosti, Delegacije EU, Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Službe za poslove sa strancima BiH donijeli su na sastanku u Sarajevu konkretne zaključke u vezi sa realizacijom zaključaka Predsjedništva BiH o izmještanju migranata izvan naseljenih i urbanih sredina u za to posebno izgrađene objekte.

Uz obezbjeđenje adekvatnih uslova za smještaj migranata i boljom kontrolom njihovog kretanja, poboljšaće se bezbjednosni uslovi za lokalno stanovništvo i smanjiti pritisak migranata na opštine u zapadnom dijelu BiH, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti.

Na sastanku su razmatrane mjere za efikasnije upravljanje ilegalnim migracijama, obezbjeđenje adekvatnog smještaja za migrante, ali i poboljšanje bezbjednosnih i drugih uslova za život lokalnog stanovništva u skladu sa zakljačcima Predsjedništva BiH da se migranti izmjeste iz naseljenih područja.

Fokus je bio na iznalaženju rješenja za kontrolu kretanja i boravka migranata tokom predstojeće zime, navodi se u saopštenju.

Sastankom je predsjedavao ministar bezbjednosti Selmo Cikotić, a s obzirom da su Unsko-sanski kanton i Bihać najviše opterećeni migrantskom krizom, skupu je prisustvovao i premijer tog kantona Mustafa Ružnić, komesar policije Mujo Koričić i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

I pored brojnih novinarskih ekipa koje su četiri sata čekale na izjavu nekog od učesnika sastanka, niko od njih nije želio da se obrati javnosti.

bhrt.ba