Ukazali su da će do 2050. broj stanovnika u Bosni i Hercegovini biti manji za 37 posto.

Ako se uzme u obzir da je prema popisu iz 1991. u Bosni i Hercegovini bilo četiri milijuna i 377.000 stanovnika, onda je za pretpostaviti da će taj broj do 2050. biti manji za milijun i 620.000 stanovnika. Tako da bi Bosna i Hercegovina do polovine 21. vijeka trebala imati dva milijuna i 757.000 stanovnika. Da jeste na djelu trend smanjenja broja ukupne populacije države pokazuje popis iz 2013. koji je pokazao da u zemlji živi tri milijuna i 531.159 stanovnika.

Lošija situacija je samo u Bugarskoj za koju je procjena da će pad biti 39 posto i Moldaviji gdje bi pad trebao biti 45 posto.

Za navedene podatke Economist se poziva na službene državne statistike, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i Balkansku istraživačku mrežu (BIRN).

Economist je podsjetio da se sa Balkana iseljava sve veći broj mladih i talentiranih ljudi te da stanovništvo stari.

Ocijenili su da u takvim demografskim okolnostima zemlje ovog dijela svijeta neće moći ostvariti napredak.

Ukazali su da petina ljudi koji imaju hrvatsku putovnicu, a rade u inozemstvu su vjerovatno iz Bosne i Hercegovine. Ista je situacija i sa brojnim Moldavcima koji zahvaljujući putovnici Rumunije mogu raditi u inozemstvu.

Osim iseljavanja, uzrok smanjenja broja stanovnika je i činjenica da većina obitelji ima jedno dijete, što ranije nije bio slučaj. Tako da će u Srbiji već sljedeće godine vjerovatno biti više umirovljenika nego radnosposobnih ljudi.

U Economistu su zaključili da iseljavanje ne smeta vlastima jer se time smanjuje nezaposlenost i dobijaju doznake iz inozemstva.

(Srednjabosna.com)