Priča koju je bugojanac Ferid Šečibović objavio na Facebook-u o tome šta se dešavalo nakon smrti njegovog oca koji nije preminuo zbog koronavirusa već od posljedica trećeg moždanog udara izazvala je mnogobrojne reakcije.

Naime, njegov otac je preminuo u Bolnici Travnik u kojoj je prema Šečibovićevim tvrdnjama insistirano da se njegov otac testira na koronavirus.  U svom otvorenom pismu Ferid je naveo svoju teoriju zašto je insistirano da se njegov otac testira na koronavirus, koji, kako on pojašnjava nije registrovan kao urađen.

Danas su se našoj redakciji javili nadležni iz Bolnice u Travniku te kazali kako je pacijent primljen pod kliničkom slikom akutnog cerebrovaskularnog reinzulta sa posljedičnom desnostranom cerebralnom hemiplegijom i senzomotornomafazijom, a kao treća hospitalizacija na njihovom odjelu Neuropsihijatrije.

Njihovo pismo prenosimo u cjelosti:

– Klinički tok bolesti se komlikuje razvojem srčanog popuštanja i plćnim edemom koji se uz intezivnu terapiju uz konsultaciju interniste prvi dan sanira. Pacijentu se zbog povišene temperature 8.8., 9.8, 10.8. u konsultaciju sa infektologom uradi test na koronavirus unatoč svim poduzetim mjerama klinička slika pacijenta se pogoršava te nastupi exitus letaris 10. augusta u 19 sati pod kliničkom slikom kardiorespiratorne insuficijencije i intrakranijalne presije. Nakon verificirane smrti pacijenta, po standardnom protokolu se pristupi izradi medicinske dokumentacije u vidu dozvole za sahranu potvrde o smrti i otpusnom pismu. Porodici pacijenta se usmeno prenese da se tijelo umrlog može preuzeti i prije dospijeća rezultata na koronavirus, ali da se ukop mora izvršiti po protokolu ukopa pozitivnog pacijenta na COVIS 19, obzirom da je isti testiran i da se čekaju rezultati testa. Ukoliko porodica odbije ponuđenu mogućnost ukopa pod navedenim uslovima, isti imaju opciju čekanja na usmeni rezultat testa na COVID 19 i u tom slučaju mogu prisstupiti ukopu pacijenta po standardnoj proceduri.

Potom, 12.08. smo obaviješteni usmeno od strane infektologa o negativnom rezultatu testa na COVID 19. Obzirom da se na pismeni rezultat testiranja čeka duži vremenski period u slučajevima negativnih nalaza isti se ne upisuje u otpusnom pismu osim ukoliko se pacijent ne premješta u drugu ustanovu radi nastavka liječenja. U slučajevima usmenog prenesenog pozitivnog test  na COVID 19 pacijent se dalje u konsultaciji sa infektologom prosljeđuje na odgovarajući odjel sukladno kliničkoj slici. Put testiranja svakog pacijenta evidentiran je i u sestrinskoj evidenciji a svi pismeni rezultati testiranja dolaze naknadno u vidu jedinstvene pisane forme a koja potom bude u pismenoj formi dostupna pacijentu ili bliskoj rodbini – zaključuje se u njihovom saopštenju.

 

 

(oslobodjenje.ba)