Istraga u ovom predmetu se vodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno produženo krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

“Naime, postoje osnovi sumnje da je direktor u 2019. i 2020. godini protivno ciljevima i interesima službe određivao znatno veće procijenjene vrijednosti javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova od njihove stvarne vrijednosti na koji način je pouzrokovao štetu Direkciji u iznosu razlike stvarne i ugovorene cijene radova. Ova šteta je iznosila više od 50 hiljada konvertibilnih maraka”, saopćeno je iz Tužilaštva USK.

Nakon što direktor danas bude ispitan, postupajući tužilac će donijeti odluku o poduzimanju daljnjih mjera u ovom predmetu.

(Srednjabosna.com)