U Općini Bugojno je došlo do nekih izmjena o radu na mjestu Stručnog saradnika za automatsku obradu podataka. Poenta je da više nije potrebno znanje za rad na računaru.

Izmjene koje su donesene su u najmanju ruku zbunjujuće jer je zvanično usvojen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izmjeni Pravilnika.