Nezaposlene osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo, a koji se vode u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, moći će mjesečni kupon za javni gradski prevoz od septembra 2020.godine umjesto 30 KM dobiti po cijeni od 20 KM, a subvenciju u iznosu od 10 KM će plaćati Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Nezaposlene osobe koje hoće prvi put da kupe kupon za javni gradski prevoz moraju izraditi iskaznicu, a izrada iskaznica vrši se na prodajnim mjestima: Ćumurija, Otoka, Dobrinja, Ilidža i Vogošća u vremenu od 07:00 – 15:00 sati.

Za izradu iskaznice potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

  • orginal karton JU Služba za zapošljavanje KS koji je ovjeren za važeći period na uvid,
  • jednu fotografiju (neoštećenu),
  • i ličnu kartu na uvid.

Izrada iskazne iznosi 5 (pet) KM.

Prilikom kupovine mjesečnog kupona za nezaposlene, potrebno je na uvid donijeti: iskaznicu, ličnu kartu, te orginal karton JU Služba za zapošljavanje KS kao dokaz da je osoba i dalje nezaposlena.

bhrt.ba