Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić razgovarala je danas sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Draganom Gratićem o početku školske 2020/2021. godine koja u svim osnovnim i srednjim školama počinje 1. septembra.

Na sastanku su predstavljene preporuke Instituta za javno zdravstvo RS u vezi sa početkom nove školske godine i organizacijom nastave.

“Konstatovano je da je neposredan kontakt sa učenicima nezamjenjiv za kvalitetno obrazovanje i da je donesena najbolja odluka o modelu organizovanja nastave”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kluture RS-a.

Istaknuto je da su u školama obavljene sve neophodne pripreme kako bi nastava nesmetano počela u skladu sa preporukama.

“U svim školama na snazi su pojačane higijenske mjere, a nastavno i vannastavno osoblje spremno je da uloži dodatne napore da se sve mjere Instituta poštuju”, rekla je Natalija Trivić.

bhrt.ba