U okviru studijskog putovanja na otočnu državu Cipar, jajački geolozi Darije Puizina i Atif Kučuković posjetili su mnoge ciparske gradove, zatim kulturne, povijesne i prirodne znamenitosti te posjetili brojne prirodne vrijednostikao što su nalazišta mineralnih sirovina, rudnike bakra i druge zanimljivosti iz oblasti geološke struke.
– Ono što nas je impresioniralo je zanimljiva građevina iz 1298. godine, zapravo radi se o armenskoj pravoslavnoj crkvi sv. Nikolaus a koja se danas zove Lala Mustafa pasha džamija. Naime u osvajačkom periodu Sulejmana Veličanstvenog crkva je oko 1526. godine crkva je pretvorena u džamiju i izgrađena je uz nju munara. Od toga vremena pa sve do danas u tom objektu se održavaju vjerski obredi i jedne i druge konfesije. Objekat je danas privlačan turistima iz cijelog svijeta. Posjetitelji mogu čuti pozive na vjerske obrede (učenje ezana s munare i poziv crkvenih zvona na kršćanske mise), poručuju jajački geolozi.

– Ovaj neobično zanimljiv objekt asocirao nas je odmah na naš grad Jajce, gdje imamo slučaj neriješenog vjerskog pitanja (crkva sv.Marije, kasnije džamija). Do danas nije nađeno kompromisno rješenje, već se na žalost ovaj problem rješava sudskim putem. Čini nam se da su narodi onog doba imali više razumijevanja jer su našli način za zajedničko vršenje vjerskih obreda, zajednički suživot i sklad. Mislimo da se i u našem gradu ovaj problem može riješiti na sličan i vjerovatno bolji način, samo obostranim dogovorom za pregovaračkim stolom, a ne beskrajnim sudskim procesima, istakli su diplomirani inžinjeri geologije Darije Puizina i Atif Kučuković.

 

 

(Jajce Online)