Isplata avgustovskih penzija u Federaciji BiH koje će biti usklađene za 2,8 posto počinje 5. septembra, u subotu.

Zavod za PIO užurbano radi na obračunu penzija, a penzioneri će pored usklađene avgustovske penzije, dobiti i razliku od 2,8 posto od januara do jula.

Minimalne penzije u FBiH sada iznose 371,77 KM, a avgustovske će iznositi oko 382 KM što je uvećanje za 10,4 KM. Nosioci najnižih penzija dobit će razliku za sedam mjeseci od 72,8 KM.

Usklađivanje penzija se ne odnosi na penzionere koji imaju najviše penzije, a koje u FBiH iznose 2.174 KM.