Na današnjem sastanku u Ministarstvu nauke i obrazovanja u Kantonu Sarajevo dogovoreno je da školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine.

[embedded content]

Vlada KS-a je saopćila kako je postignut dogovor o tome kako će izgledati početak školske godine u vrijeme pandemije koronavirusa, odnosno u prve dvije sedmice.

Učenici razredne nastave, što podrazumijeva učenike od 1. do 4. razreda, odnosno i 5. razreda u onim školama u kojima se razredna nastava odvija i u 5. razredu, će u periodu od 1. do 14. septembra pohađati redovnu nastavu.

Prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića.

Za učenike koji prvi put kreću u predmetnu nastavu, škola može organizovati prijem učenika u cilju upoznavanja učenika sa predmetnim nastavnicima uz poštivanje epidemioloških mjera.

Učenici predmetne nastave, što podrazumjeva učenike od 6. do 9. razreda, odnosno i 5. razreda u onim školama u kojima se predmetna nastava odvija i u 5. razredu, nastavu će pohađati “online“.

Paralelne škole i centri će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave u paralelnim školama kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

Za sve učenike od 1. do 4. razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po online modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

bhrt.ba