U organizaciji Biznis centra danas je održana radionica za mlade startape pod nazivom “Pravni aspekti registracije biznisa”. Riječ je o mladima Jajca čije su biznis ideje prepoznate kao najbolje od strane Općine Jajce, a koja je u to ime izdvojila nepovratna finansijska sredstva kako bi pomogla mladim Jajčanima u realiziranju njihovih zamisli održivog biznisa.

Predavači radionice bili su dipl.ecc. Faruk Mecavica i dipl.jur. Mirnes Hadžić koji su ovom prilikom iznijeli najbolje i najefikasnije metode raznih vrsta biznisa posvetivši se svakom učesniku zavisno od biznisa kojim će se baviti.

Biznis centar i dalje je na raspolaganju svim mladim startapima koji imaju pitanja i potrebna im je pravna i druga vrsta pomoći pri registraciji i radu biznisa.

”Biznis centar Jajce” projekat je ”Centra za obrazovanje i druženje – Jajce” nastao 2016. godine koji, u saradnji sa Općinom Jajce, mladim ljudima nudi edukaciju i usavršavanje poslovnih ideja i vještina te pruža pomoć pri osnivanju malog biznisa.

 

 

(COD Jajce)