Otvaranje prozora da biste provjetrili automobil ima veliki udio u zagađenju vazduha, kažu studije koje je sproveo Univerzitet u Sureju.

Podaci kojima raspolaže Svjetska zdravstvena organizacija, od posljedica lošeg kvaliteta vazduha, svake godine život izgubi oko sedam miliona ljudi širom svijeta. Pored toga, 90% individua udiše vazduh s visokim sadržajem zagađivača.

U studiji koju je objavio naučni žurnal Science of the Total Environment, svjetski tim istraživača predvođen Globalnim centrom za istraživanje čistoće vazduha iz Sureja (Global Centre for Clean Air Research – GCARE) se bavio istraživanjem nivoa izloženosti vazduhu lošeg kvaliteta u deset različitih svjetskih gradova.

Istraživački tim je pokušao da utvrdi nivoe izloženosti osoba unutar automobila, česticama PM2.5 i PM10, u periodu saobraćajnih špiceva, što će reći ujutru i naveče

Naučnici su mjerili i varijacije u stepenu izloženosti toksinima zavisno od toga da li je aktivirana ventilacija vazduha putem sistema u vozilu, ili pak prostim otvaranjem prozorskih stakala.

Rezultati istraživanja su ukazali na to da su vozači koji su se nalazili u nekim od najsiromašnijih gradova svijeta, bili izloženi ubitačnijem sadržaju zagađivača vazduha.

Potpuno nezavisno od grada ili pak automobila u kom su mjerenja vršena, jasan je zaključak koji glasi da je najpogubnije voziti s otvorenim prozorima, pa tek onda sa uključenom ventilacijom.

Stepen zagađenosti kabine tokom vožnje s otvorenim prozorima van špica je bio niži za 91 i 40 procenata, zavisno od toga da li se poredi sa vožnjom u kritičnim jutarnjim ili večernjim satima, baš tim redom.

Studija je otkrila i da su putnici izloženi toksinima pored otvorenih prozora, na dionicama najgušćeg saobraćaja, pokupili do trećine negativnih efekata na respiratorni sistem, u odnosu na ono što im je slijedilo na nivou cijelog putovanja.

Možda najilustrativniji zaključak istraživanja govori o tome da je izloženost štetnim materijama u vazduhu za oko 80% manja kada vozač uključi sistem za ventilaciju, u odnosu na “rješenje” u kom drži prozore otvorenim. Filteri vazduha za kabinu obavljaju svoj dio posla, pa tako i ova studija ukazuje na važnost ugradnje kvalitetnih filtera i njihovu redovnu zamjenu.

 

 

 

(Fokus.ba)