Piše: Mirza Kapetanović

Prvu osnovnu školu u Jajcu podigao je zaim Hadži Muhamed poznatiji pod nadimkom Karađoz-beg nakon što je postavljen kao dizdar u jajačkoj tvrđavi 1542. godine.

Osnovna škola ili mualimhana je bila sagrađena odmah pored gradske Sulejmanove/Fethija džamije u Jajcu a osnovana je iskrenom voljom i troškom vakifa. Pa tako je sudeći po izvorima dalji rad škole finansiran je isključivo iz istog vakufa.

U osmanskim defterima za Bosanski sandžak spominje se na jednom mjestu vakuf Karađoz- begove muallimhane u Jajcu. Sastojao se od 4 mlina i jedne bašće s vinogradom.

Vakifi su obično postavljali određene uslove u pogledu odabira učitelja njegove stručnosti, pobožnosti,moralnih osobina i odnosa prema djeci te ih tako upisivali u vakufnamu. Vakufnama je bila istovremeno i primijenjeni školski statut.

Kod izbora učitelja tražilo se da bude pouzdan, sposoban da predaje nastavu, da je vedrog lica i raspoloženja i da se odnosi blagonaklono prema učenicima kao otac prema svojoj djeci.

Nastava se održavala u jednoj učionici za sve učenike. Nije bilo podjele na razrede i godišta, već su se djeca dijelila u grupe prema uspjehu a dužina školovanja zavisila je od nadarenosti i marljivosti učenika.

Učitelji su najčešće bili imami najbliže džamije, a mujezini pomoćnici.

 

 

 

(Jajce Online)