Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara upozorilo je da je i u periodu krize i vanrednih okolnosti prouzrokovanim pandemijom virusa korona, neophodno promovisati principe ravnopravnosti polova u radu organa uprave.

Seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu pola je svako neželjeno, verbalno, neverbalno ili neprimjereno fizičko ponašanje prema drugoj osobi, koje je seksualne prirode ili na osnovu pola, odnosno, koje je zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo, ili kojim se postiže takav učinak, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Krajem marta ovo ministarsvo je donijelo Odluku o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola i Odluku o imenovanju savjetnika za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Te odluke izraz su opredijeljenosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da obezbijedi radnu sredinu bez seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola za sve osobe, kao i da podsjeti na obavezu prijavljivanja i reagovanja kada su druge osobe žrtve seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola, ističe se u saopštenju.

Odluke su donesene na osnovu Informacije i Vodiča za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH.

Savjet ministara zadužio je ministarstva i samostalne upravne organizacije na nivou BiH da odluke o nultoj toleranciji i o imenovanju savjetnika za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu donesu najkasnije do kraja 2020. godine.

Ovu obavezu do danas su ispunili i Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo komunikacija i transporta, Agencija za državnu službu BiH, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Centar za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH.

bhrt.ba