Počelo je čišćenje zagađenog zemljišta u krugu Fabrike Global Ispat Koksne industrije u Lukavcu. Cilj nove Uprave je ulaganje u tehnološkoproizvodne procese, koji će poboljšati ekološku sliku.

[embedded content]

Projektom remedijacije industrijske zone fabrike koksa, pogon fenola Lukavac, predviđena je sanacija zagađenog zemljišta koje će na ovaj način biti oslobođeno i teških metala.

ABDEL ĐOZIĆ, predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a

„Ono će biti izmješteno na jednu posebno uređenu lokaciju van fabrike GIKIL-a, gdje će biti tretirano posebnom vrstom bakterija koje se hrane isključivo ovim vrstama zagađujućih tvari. Nakon što se izvrši dekontaminacija tog zemljišta, nakon što bakterije odrade svoj dio posla, a što će se provjeravati redovnim monitoringom, tada se zemljište ponovo vraća na lokaciju kao prečišćeno.“

Vrijednost projekta je oko pola miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su najvećim dijelom obezbijedili Slovenačka agencija za razvoj i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. U projekat su uložili firma iz Češke, GIKIL i Vlada Tuzlanskog kantona. Ovime će i šire područje oko GIKIL-a biti očišćeno od teških metala, koji nerijetko završe u rijeci Spreči, a duž ovog sliva mnogo je poljoprivrednog zemljišta.

ELVIR ROŽNJAKOVIĆ, ministar zaštite okoliša

„Zbog toga smo se odlučili na jedan ovakav projekat kojim bismo pokušali, mi smo ga nazvali pilot projekat, kojim ćemo pokazati da ovdje postoji potencijal, odnosno da postoji problem, identifikovali ga i onda da pokušamo rješavati taj problem na način da ćemo sada u prvoj fazi bioremedijacije ovih 690 tona koliko je zamišljeno, pročistiti od ovih fenola.“

Iz Uprave GIKIL-a sa partnerima planiraju i nastavak radova vezanih za remedijaciju ostatka zemljišta unutar ove kompanije. S obzirom na to da je opredjeljenje Uprave zaštita okoliša, pokrenuti su i drugi projekti na ovom planu.

DŽEVAD KASUMOVIĆ, generalni direktor GIKIL-a

„Jedan dio smo odradili na Fabrici energana gdje smo izvršili remont kolektora plina, dimnih kanala i značajno smo smanjili emisiju sumpor dioksida i ugljen monoksida na kotlu 3 i ispušnim plinovima.“

Projekat koji se trenutno realizuje u krugu Global Ispat Koksne industrije Lukavac prvi je ove vrste u BiH. Očekuje se da bude temelj za projekte čišćenja zemljišta u drugim fabrikama koje imaju sličan ili isti problem. U GIKIL-u bi pilot projekat trebao biti završen do kraja ove godine.

bhrt.ba