Piše: Mirza Kapetanović

One po ulicama jajačkim kaplju, odobravaju sekunde i minute dvadeset i drugom danu jula

Iz fundusa bogatstva kulturno-historijskim i prirodnim spomenicima grada Jajca, značajno mjesto pripada i tradicionalnim bosanskim česmama.

Prema zvaničnim podacima grad Jajce je 1906. godine imao 22 česme,16 hidranata i dvije stambene kuće u kojima je bila uvedena voda. Sve česme su sličnog oblika, iako su različite po veličini i količini vode. Svaka je ulica imala svoju česmu od kojih su mnoge imale svoja imena i to npr.: Hanumica, Bunaruša, Begefendina česma, Šehova česma, Ćanina česma, Memiševa voda itd. Neke od česama su bile zadužbine imućnijih građana a neke nisu.

Česme su se nalazile na najpogodnijem mjestu za stanovništvo ulice, najčešće ispred džamija i kuća bogatijih ljudi. Nekoliko njih se isticalo svojom veličinom, oblikom i ornamentikom. Sve su, izuzev jedne, bile urađene od kamena od kojih su neke imale lijepo urađeno kameno korito u kome se pored namjene vode za piće, pralo rublje ili napajala stoka.

Jedna od najljepših je ona koja se danas nalazi pored Travničke kapije – Hafizadića česma (nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine). Česmu je sagradila Hadži Šerifa Merjem hanuma, žena Seid Ahmed-bega Hafizadića, kći bosanskog teftedara Ahmet-bega Vilića iz Travnika, što je vidljivo iz natpisa na donjoj ploči iznad česme. Sagrađena je hidžretske 1262.(1845/1846) godine.

Ranije je česma stajala na drugoj strani ulice, tridesetak metara od njene današnje lokacije, na mjestu oko današnjeg gradskog sata, da bi zatim bila premještena od strane tadašnje gradske vlasti na sadašnju lokaciju 1948. godine, gotovo u neizmijenjenom obliku.

Pored česme se nekada nalazila i Ramadan begova džamija, u narodu zvana Dolnjočaršijska džamija, koja je porušena zajedno sa mezarjem 1933. godine.
Kao što se može vidjeti na ovoj fotografiji, česma je danas u jako lošem stanju.

Kako se nalazi u turističkoj zoni grada, odgovornost i obaveza sviju nas mora biti još veća, da se ova česma čim prije vrati u svoje izvorno stanje.

 

 

(Jajce Online)