Oružane snage Bosne i Hercegovine od 8. do 11. jula angažovane su na području Srebrenice u skladu sa važećim propisanim pravilima i procedurama, čime će dati podršku aktivnostima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Organizacionom odboru za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a Srebrenica”.

Zadacima koji iziskuju posebne napore prethodile su pravovremene pripreme vojnog personala i materijalno-tehničkih sredstava (MTS) na matičnim lokacijama razmještaja. Planskim izviđanjem terena, definirane su obaveze za sve privremene organizacijske cjeline koje su obuhvatile osiguranje smještaja za učesnike marša, vlastiti smještaj i osiguranje jedinica i MTS-a, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Zadaci su otpočeli s uspostavljanjem mjesta prenoćišta za sudionike marša na lokaciji Crni vrh, kao i za učesnike marša mira na lokaciji Liplje (općina Zvornik), Pobuđe Mravinci (općina Bratunac) i Potočari (općina Srebrenica).

Također, na dan dženaze, pripadnici OS BiH će asistirati prilikom polaganja cvijećа u “Memorijalnom centru Potočari”.

Tokom izvršenja aktivnosti vodi se računa o provođenju mjera i postupaka za sprečavanje širenja epidemije koronavirusa (COVID – 19), naređenih od institucija odbrane kao i mjere nadležnih organa i institucija entiteta i općina.

Bez obzira na specifičnosti realizacije ovih zadataka, pripadnici OS BiH pokazuju visok nivo profesionalizma i vojnu disciplinu, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane BiH.

bhrt.ba