Okružena smaragdnom Plivom, Carska ili Sultan Bajazidova džamija u Jezeru, udaljenom od Jajca desetak kilometara, i danas prkosi te svjedoči o prošlim vremenima ovog kraja.

Ovu džamiju na riječnoj adi sagradio je 1512. godine Sultan Bajazid II. Jezero je do pred Drugi svjetski rat imalo dvije džamije Sultan Bajazidovu i jednu u naselju Lonići. No, obje su srušene.

-Bila su to teška vremena, kako u materijalnom smislu, tako i zbog opstrukcije tadašnje vlasti, koje su nerado davale dozvole za gradnju.Teško se bilo odvažiti i staviti na čelo Odbora za gradnju, ali i tada je bilo hrabrih ljudi koji se nisu bojali ni neimaštine niti zatvora. Takav je bio Muhmed-beg Aganović, potomak begovske porodice iz Jezera. Vodeći akciju gradnje, uvijek je isticao da ne bi žalio umrijeti kad bi se ova džamija napravila.To se i dogodilo uoči samog otvorenja, a dženaza mu je bila sutradan, kad je bila i sama svečanost, govori nam šejh Ramiz ef. Bećirović, dugogodišnji imam u Jezeru te bivši glavni imam MIZ „Jajce“.

Nakon obnove džamije 1969. godine, svojoj svrsi je služila do 2. juna 1992. godine kada je ponovo do temelja srušena.

-S velikom žudnjom smo čekali obnovu naše ljepotice, a sami nismo mogli ništa učiniti. Slučajnom posjetom Jajcu i Jezeru delegacija iz Irana izrazila je spremnost da nam pomognu u obnovi, govori nam šejh Bećirović.

Kamen temeljac postavljen je 19. juna 2004. godine i do novembra džamija je napravljena, a munara potpuno izgrađena i s nje su ponovo zablistali kandilji.

-Džamija je u aprilu 2007. godine puštena u funkciju u kojoj su se klanjale džume i održavale druge vjerske aktivnosti, a od 10. novembra 2008. godine dobila je i svog stalnog imama Semina ef. Česu, ističe Bećirović.

Gradska džamija u Bosanskoj Otoci koja je izgrađena 1565. godine, džamija Sultana Abdulhamida II na Ada Kali (današnja Rumunija), izgrađena 1903. godine, Plava Džamija  u Petrogradu u Rusiji, izgrađena 1913. godine uz Carsku u Jezeru jedine su džamije u Evropi koje su izgrađene na adi, riječnom otoku.

Iz putopisa Evlije Čelebije o Jezeru

Jezero i Carsku džamiju slikovito je opisao i glasoviti turski putopisac Evlija Čelebija, koji je prošao 1660. godine kroz ovo živopisno mjesto, a zapisao je između ostalog:

„Iz Jajca idući obalom rijeke Plive došli smo u grad Jezero. To je kadiluk i nahija u bosanskom ejaletu. Kako mu se tvrđava nalazi u jednom dubokom jezeru stanovnici Rumelije zovu ga Đol Hisar.

To je krasna kamena tvrđava četverouganog oblika, s poniskim zidovima u pomenutom jezeru, tako da je ni s jedne strane nije moguće zauzeti. Ima dvije male gvozdene kapije koje se otvaraju prema sjeveru, a prilazi im se preko visećeg mosta na čekrk.

Njeni čuvari izvlače most čekrkom svaku noć gore i prislanjaju ga zu kapiju. Tako grad ostaje na ostrvu između dva kraka rijeke Plive. U tvrđavi su tijesne kuće bez dvorišta neke su pokrivene ćeremitom, a neke šindrom. U samom, gradu ima Careva džamija, a na mostu lijep čardak.

Ovaj čardak je pravo odmaralište. Ima u svemu 600 majstorski sagrađenih kuća prizemnih i na sprat koje su okružene baščama. Pored spomenute Carske džamije ima još osam mesdžida, više malih hanova, te 40-50 podesnih malehnih dućana. Na glasu su im raznovrsne ribe i grožđe“.

 

 

(Jajce Online)