Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine reagovalo je danas na juče izrečene kritike na račun ministrice Bisere Turković, a u vezi skidanja sa dnevnog reda Vijeća ministara BiH odluke o formiranju Ekspertnog tima za Trgovsku goru.

„Imenovanje Ekspertnog tima za Trgovsku goru bi dupliciralo već postojeću strukturu koja postoji za ta pitanja u Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomska pitanja. Dodatni angažman 22 osobe koje su već zaposlene, koje primaju platu i za koje bi se mimo redovnih prihoda posebnom odlukom utvrdila dodatna naknada za njihov rad je neprimjereno u vrijeme kada mnogi nezaposleni nastoje povratiti svoja izgubljena radna mjesta i s pravom očekuju podršku države u tom nastojanju, stoji u saopštenju Ureda za odnose s javnošću MVP-a.

Kako se navodi, važno je napomenuti da već postoji oformljena Radna grupa („Službeni glasnik BiH“ 28/16), da je na prijedlog ministra Košarca Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora (21.05.2020), da uz Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa djeluje i Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, i da se sada nastoji da se osnuje Ekspertna grupa od 22 člana, a najavljeno je i osnivanje Pravno savjetodavne grupe i sve to uz dodatno plaćanje za obavljanje istih poslova.

“Uz to, u materijalima za sjednicu povodom ove tačke dnevnog reda je nedostajalo obavezno mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Sve se pravdalo žurbom!
U čemu je tolika žurba ako Republika Hrvatska još nije usvojila niti jedan službeni akt koji se tiče okoliša na lokalitetu Trgovska gora, a koje je po međunarodnom pravu dužna dostaviti našoj zemlji na usaglašavanje.

Postavlja se pitanje pa šta će nam raditi sva ta tijela koja imamo ako mi nastavimo sa formiranjem i plaćanjem novih i novih komisija kojima ćemo davati različita imena?
Nije li došlo vrijeme da počnemo da se odgovornije ponašamo prema limitiranim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju?“, stoji u saopštenju Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH.

bhrt.ba