Međunarodnu pomoć koju je Bosna i Hercegovina dobila od Katara nadležne entitetske institucije mogu preuzeti, a pomoć koja je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još nije prošla carinsku proceduru, saopćeno je danas iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH na 6. redovnoj sjednici održanoj 28. maja 2020. godine donijelo Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći koja tretira i pomoć države Katar prema ranije utvrđenim principima, navodi se u saopćenju.

Carinski postupak uvoza pomoći Države Katar je završen 03. maja 2020. godine i time su stvoreni uslovi da se oprema preuzme iz cargo centra aerodroma Sarajevo, kazali su iz Ministarstva sigurnosti.

“Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje ne može ulaziti u razloge nepreuzimanja opreme od strane nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH, a pri tome napominjemo da je ovo tijelo tokom trajanja pandemije održavalo svoje sjednice po potrebi u skladu sa utvrđenim Poslovnikom o radu”, navodi se u saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH.

Pomoć koja je pristigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek nije prošla carinsku proceduru. Ministarstvo sigurnosti BiH do sada nije imalo praksu prijema ovakve specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći.

Ministarstvo sigurnosti BiH je do sada uspješno izvršilo koordinaciju prijema međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje iz Slovenije, Turske, Austrije, Azerbejdžana, Hrvatske, Malezije, Poljske i nevladinih organizacija i pojedinaca iz Narodne Republike Kine. Oprema i druga sredstva su distribuirana prema štabovima civilnih zaštita entiteta i Brčko distrikta BiH u skladu sa odlukama koje je donijelo Vijeće ministara BiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.

bhrt.ba