Poštovani,

pozdravljam odluku kojom se postavljanjem “ležećih policajaca” želi povećati sigurnost prometa u blizini škola i vrtića na području općine Jajce.

Djeca zbog fizičkih osobina (niskog rasta, nedovoljno razvijenog vida…), mentalnih i kognitivnih sposobnosti (impulzivni, teško procjenjuju brzinu i udaljenost vozila, prostorne relacije) su najviše izloženi opasnosti u prometu.

Dječja percepcija kompleksnosti prometa i pravila vezanih za međusobno korištenje prometnog sustava sa drugim prometnim objektima nije u potpunosti razvijena do desete godine. Dječji mozak je zaigran i često ne čuje zvuk približavanja automobila, u igri i jurnjavi dijete često neoprezno zakorači s nogostupa na cestu, zbog svoje visine nema jasan pregled nad cestom kao što to imaju odrasli.

Ukratko, djeca nisu svjesna svih opasnosti koje na njih vrebaju u prometu, pa je naš zadatak osvijestiti ih i zaštiti ih. Pomoću mjera za usporenje prometa u područjima škola i vrtića doprinosimo zaštiti djece od mogućeg naleta vozila. Jedna od tih mjera je “ležeći policajac”.

“Ležeći policajac” je sredstvo za usporavanje prometa, koje je vertikalno na osovinu puta i izdignuto iznad kolovoza. “Ležeći policajci” i podignuti platoji za ograničenje brzine su predviđeni da prisile vozače da smanje brzinu kretanja. Spadaju u grupu oštrijih mjera za usporavanje prometa i postavljaju se na lokacijama na kojima je potrebno prisiliti vozača da smanji brzinu kretanja.

“Ležeći policajci” se moraju projektirati prema “SMJERNICAMA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA “ , Knjiga I ,dio 1. ,poglavlje 5. SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA. Na slici 1. je vidljivo pravilno označavanje “ležećeg policajca” prema istim smjernicama.

Slika 1.

Na slikama 2. i 3. izgleda izbočina na cesti ili “ležeći policajac” u ul. Alekse Šantića kod vrtića Emina.

Slika 2.

Slika 3.

Ležeći policajci koji su postavljeni na lokacijama u blizini O.Š. “13. Rujan” na Volijaku te kod vrtića Emina u ul. Alekse Šantića nisu projektirani prema Smjernicama. Ne zadovoljavaju ni minimum zahtjeva zbog kojih su napravaljeni, a to je smanjenje brzine vozila.

Vozač mora imati osjećaj da se približava području vrtića ili škole, a taj osjećaj će dobiti jedino pod uslovom da na cesti ili uz cestu vidi oznake koje ga obavještavaju o tome. Te oznake ne postoje prije tih ležećih policajaca. Zbog tih par tisuća maraka koje su naplaćene u projektu, a nisu izvedene, na ovim ležećim policajcima ugrožava se sigurnost djece.

Ovim putem Vas molim da se nešto poduzme u svrhu pravilnog obilježavanja ležećeg policajca i samim time da se poveća sigurnost prometa na području škole i vrtića. Obilježiti pravilno ležeći policajac, osvijetliti pješački prijelaz i tako osigurati siguran prijelaz djece. Na slikama 4, 5, 6 je pravilna izvedba “ležećeg policajca” po smjernicama te što je potrebno da bi se uspješno realizirala ova mjera za smanjivanje brzine vozila.

Kako nismo bogat grad koji može priuštiti često kopanje ulice, preporučujem upotrebu gumenih ležećih policajaca ili pristup nekim suvremenim metodama koje zahtjevaju male troškove.

S poštovanjem, Antonio Ladan. student pete godine fakulteta prometnog inženjerstva na Univerzitetu u Mariboru.

 

Slika 4

 

Slika 5

Slika 6.

(Jajce Online)